hållbarhet

På Kalea hiss vill vi ta ansvar för den inverkan som våra produkter och tjänster har på planeten. Därför har vi integrerat hållbarhet i vårt sätt att bedriva verksamhet.

Hållbarhet är en naturlig del av vår affärsverksamhet

Vi anser att hållbar och lönsam tillväxt är nyckeln till vårt varumärkes framgång och att vårt kontinuerliga arbete med hållbarhet kommer att förbättra våra produkter och tjänster till förmån för våra kunder. Vår hållbarhetsstrategi är anpassad till FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet och är en helt integrerad och naturlig del av vår verksamhet.

Energy Label A

återvinningsbar till 91%

Vår mest populära plattformshiss, Kalea A4 Primo, har en beräknad livslängd på 25 år* och är återvinningsbar till 91 %.

Safety first

säkerhetEN KOMMER först

Våra anställdas, partners och kunders hälsa och säkerhet har högsta prioritet och är en förutsättning för vår verksamhet.

Upgrade your lift to extend its lifespan

produktens livscykel

Kalea erbjuder ett brett utbud av uppgraderings och moderniseringskit som gör det enkelt för dig att förlänga livslängden på din hiss.

Energy Label A

EnergimärkNING A

Vårt unika drivsystem EcoSilent minskar hissens energiförbrukning med 45 % och gör så att våra hissar har energimärkning A.

PELARE FÖR HÅLLBARHET

  • Säkerhet – Ingen ska komma till skada på arbetsplatsen
  • Affären – Hållbar affärsnytta
  • Planeten – Vi tar ansvar för ett högre syfte
  • Människorna – Gör hela skillnaden
  • Etik – Värderingar är betydelsefulla

UPPFÖRANDEKOD

Våra anställda, affärspartners och leverantörer får utbildning om våra uppförandekoder för anställda och leverantörer.

  • Likabehandling
  • Rättigheter i arbetet
  • Affärsintegritet

Minska våra koldioxidutsläpp

Med utgångspunkt i scope 1 och 2 är vår ambition att minska utsläppen med 30 % fram till 2025 jämfört med utgångsläget 2021. El och fordon står för 94 % av dessa utsläpp, vilket innebär att vi måste fokusera på att minska vår användning av el och bränslen och konvertera till gröna alternativ för att minska vårt koldioxidavtryck.

arbetar för CIRkuralitet

I Frankrike har vi börjat samla in kretskort som returneras under garanti. Tanken är att skicka tillbaka de kretskort som kan sparas till leverantören för reparation i stället för att beställa nya kretskort. Detta är ett initiativ som kan spridas till alla företag i koncernen för att öka cirkulariteten och minska koldioxidutsläppen.

– Clément Rabahi, Country Manager France

analys av vår värdekedja

Vi har satt upp ambitiösa mål eftersom vi förstår att våra kunder och intressenter har höga förväntningar på att vi ska leverera produkter och tjänster som är hållbara genom hela värdekedjan. Att ha produktionsanläggningar i både Sverige och Kina är en stor fördel som inte bara för oss närmare våra kunder och leverantörer utan öppnar möjligheter att öka lokala inköp och minska transportutsläppen.

behöver du vår hjälp?

Great customer support


*25 år är den beräknade livslängden i livscykelanalysen (LCA) för Kalea A4 Primo. Livslängden för enskilda hissar kan vara längre eller kortare än de beräknade 25 åren, beroende på faktorer som användningsfrekvens, antal årliga underhållsbesök, uppgraderingar etc.

Begär att få ett infopack

Letar du efter en hisslösning för ditt hem eller företag?

Beställ ditt digitala informationspaket här!