Kalea Lifts referenser

Här finner du flera fina exempel på hissinstallationer av Kalea Lifts. Låt dig inspireras! 

Tack vare den smarta konstruktionen, där alla element och komponenter är integrerade, kan våra hissar installeras på begränsat utrymme och kräver endast smärre anpassningar av byggnaden. 

 

Butik
Restaurang
Villa
Kontor
Skola
Hälsovård
Kulturbyggnad
Offentlig
Flerbostadshus
Lagerlokal